Eindredactie & vormgeving boek Veilig gedrag

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen


Vraag

In de kenniskring Veilig gedrag, georganiseerd door het Opleidingsinstituut DJI, deelden wetenschappers en professionals van politie, defensie en justitie de nieuwste kennis en inzichten over veilig gedrag. Bij wijze van eindpublicatie schreven ze samen het boek Veilig gedrag. Iedereen leverde een eigen hoofdstuk aan. Het Opleidingsinstituut DJI vroeg tekstschrijver en redacteur Eveline Bets voor de eindredactie én voor ontwerp en opmaak. En kan dat klaar zijn binnen twee weken?


Oplossing
Eindredactie en vormgeving van ruim 100 pagina’s in twee weken? Natuurlijk kan dat! Redacteur en tekstschrijver Eveline Bets is niet bang voor een krappe deadline. De eindredactie bestond in dit geval uit tekst corrigeren, inkorten, verduidelijken, prettig leesbaar maken en aanpassen aan de schrijfregels voor bronnen, citaten en voetnoten.

 

De samenwerking met de schrijvers verliep prima. Een van de auteurs van het boek reageerde: ‘Ik ben verbijsterd door de kwaliteit van uw werk. Lang geleden dat ik zo’n goede les in de Nederlandse taal heb gehad.’

 

Eveline regelde naast de eindredactie ook ontwerp en opmaak van het boek, met haar vaste samenwerkingspartner Chantal Vansuyt van InPetto visuele communicatie. Evelines taken hierbij waren: planning maken, tekst en illustraties (hilarische tekeningen van Fokke en Sukke, speciaal gemaakt voor dit boek) verzamelen en naar de vormgever sturen, vormgever briefen, ontwerpvoorstellen bespreken met opdrachtgever en laten aanpassen, proeven checken en dubbelchecken, deadlines bewaken en problemen oplossen. Kortom: de opdrachtgever ontzorgen en een mooi en goed eindresultaat produceren. En dat is gelukt. Binnen de deadline, zoals u van een prof mag verwachten. Nieuwsgierig naar het resultaat? Blader door Veilig gedrag of lees het helemaal.


In samenwerking met
Inpetto visuele communicatie