Blogs

Verkiezingstaal

Ieder huishouden krijgt het in de bus, een groot papier waarop de namen van de kandidaten van alle partijen staan. Om precies te zijn: ‘KANDIDATENLIJSTEN ...

Webteksten die doen wat ze moeten doen

Webteksten nodig voor je nieuwe of vernieuwde website? TekstvanBets. schrijft webteksten die doen wat ze moeten doen. Want ook voor websites geldt: duidelijke taal, goed ...