We zijn er voor jou! Informatieboekje PI Vught

 

 

 

Dienst Justitiële Inrichtingen

 

 

Vraag

In PI (Penitentiaire Inrichting) Vught is er veel aandacht voor gezond, veilig en met plezier werken. Dus zijn er ook meerdere experts in dienst bij wie medewerkers en leidinggevenden terecht kunnen voor hulp, advies en informatie. ALleen: niet iedereen weet hen te vinden. “Dat willen we graag veranderen”, vertelde medewerker communicatie Sabina van Boxtel van PI Vught/Dienst Justitiële Inrichtingen aan tekstschrijver Eveline Bets. “Kun jij een informatieboekje samenstellen voor medewerkers? En we hebben zelf heel weinig tijd, kun je ook vormgeving en fotografie regelen?”

 

Oplossing

Het is een specialiteit van tekstschrijver Eveline Bets: toegankelijke boekjes maken voor medewerkers van bedrijven en organisaties. Met informatie en korte interviews die een beeld geven van de persoon en het werk dat zij of hij doet. Om de drukbezette afdeling Communicatie bij de opdrachtgever te ontzorgen, heeft Eveline zoveel mogelijk informatie zelf verzameld. Dat deed ze in interviews met 8 professionals. In die interviews vroeg ze ook naar wat mensen zelf belangrijk vinden, de visie op het vak, waar ze plezier aan beleven of trots op zijn. Zo krijgen de medewerkers van PI Vught met dit boekje niet alleen een beeld van wat de loopbaanadviseur, bedrijfsarts, preventiemedewerker, verzuimcoach en nog vier andere experts precies doen, maar leren ze hen ook beter kennen. Daaraan dragen zeker de mooie portretten bij van fotograaf Fokke Eenhoorn.

Eveline was daarnaast verantwoordelijk voor de briefing van vormgever Saskia Zwerver. Die heeft, volgens de Rijkshuisstijlregels, een verzorgd, kleurig en overzichtelijk ontwerp gemaakt. Het resultaat is een toegankelijk en uitnodigend informatieboekje. Zonder jargon of moeilijke woorden en verplicht ‘directeurenvoorwoord’. Maar met korte blokjes tekst, lekker lezende tussenkoppen en fris taalgebruik. En een duidelijke boodschap: we zijn er voor jou! Reactie van opdrachtgever Sabina van Boxtel: “Wat een mooi boekje is het geworden!”