Online jaarverslag Pleyade: van concept tot en met fotografie

Vraag

Elk jaar komt het terug: het jaarverslag. Een publieksjaarverslag, kwaliteitsjaarverslag, de jaarrekening of een combinatie daarvan. De Arnhemse zorgorganisatie Pleyade vroeg tekstschrijver Eveline: “”We willen graag een online publieksjaarverslag en een kwaliteitsjaarverslag. En we hebben zelf heel weinig tijd. Kun jij dat voor ons verzorgen?”

 

Oplossing

Een jaarverslag dat iedereen graag wil lezen? Natuurlijk kan dat! Geef Eveline een lijstje namen en telefoonnummers en ze gaat aan de slag. Zo heeft Eveline het publieksjaarverslag van Pleyade aangepakt:

  • stap 1: inhoudelijk concept en thema bedenken (Eveline bedenkt er meerdere, zodat opdrachtgever kan kiezen);
  • een planning maken zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is;
  • interviews houden – telefonisch of op locatie. Dat laatste is sowieso nodig bij cliënten in de zorg. Dat vraagt wat extra tijd en soms geduld, maar het levert ook mooie en ontroerende gesprekken op. Ook verschilt de aanpak per onderwerp. Zo bedacht Eveline een groepsinterview met de ‘drie raden’ (OR, Cliëntenraad en Raad van Toezicht). Daarmee voorkom je de obligate stukjes (‘Het was een interessant jaar’) maar laat je zien welke thema’s hen bindt;
  • interviews uitwerken, terugkoppelen, correcties verwerken en het eindresultaat voor akkoord sturen naar opdrachtgever;
  • fotografie regelen, ook deze keer weer met Evelines lievelingsfotogfraaf Fokke Eenhoorn;
  • ten slotte redigeerde Eveline ook het kwaliteitsjaarverslag. Redigeren houdt bijvoorbeeld in: kijken of de tekst logisch is opgebouwd, dubbelingen eruit halen, taalfouten corrigeren en zinnen en alinea’s prettig leesbaar maken.

 

Resultaat

Het resultaat is dit complete jaarverslag met afwisselende en lekker leesbare inhoud.  Bekijk het jaarverslag en dan weet je: dit is Pleyade!