Gericht bloggen (of niet)

Onze activiteiten zijn gericht op ouderen.

 

Hoe stel je gericht een onlinemarketingplan op?

 

Heeft u behoefte aan een kortlopende procedure waarin partijen tot een definitieve oplossing komen? De rechtbank Amsterdam biedt daarvoor een nieuwe zittingsvorm aan: Gericht op Oplossing (GOO).

 

‘Gericht’ is een geliefd woord. Beleidsnota’s, werkplannen, missies, visies en bedrijfswebsites staan er vol mee (de voorbeelden hierboven zijn echt). Ik vind ‘gericht’ vooral een woord voor schrijvers die deftig willen doen. Of, beter gezegd, omslachtig. Waarom wil iemand ‘gericht’ een marketingplan opstellen? Ik denk dan altijd: kun je dat ook ongericht doen dan?

 

Ja, hoor ik u zeggen, dat is toch duidelijk? Iemand die dit woord gebruikt wil graag laten zien dat hij efficiënt werkt. Met een duidelijk Doel voor ogen. Die wordt ’s ochtends wakker met maar één ding in zijn hoofd: het onlinemarketingplan. Zijn vette stip op de horizon. Zijn kortetermijndoelstelling die vrijwel zeker zal leiden tot promotie. Of op zijn minst een pluim van de baas: jee, wat werk jij gericht!

 

Gericht biedt houvast. Want stel je voor, als er geen gerichtheid zou zijn. Dan slingert iedereen maar als een kip zonder kop marketingplannen de lucht in. Krijgen we rechtbankzittingen waarin rechters doelloos aanklooien en eiser en gedaagde elkaar voortdurend in de haren vliegen en nooit tot een Oplossing komen. Dat leidt geheid tot gerechtelijke dwalingen, justitiële willekeur en geschonden reputaties.

 

Maar als u het mij vraagt, zeg ik: weg met dat omslachtige woord gericht. ‘Activiteiten voor ouderen’ kan net zo goed. En je kunt ook gewoon ‘snel een effectief onlinemarketingplan’ opstellen. En die rechtbank in Amsterdam met zijn GOO, die moet gewoon doen wat hij moet doen. Straf uitdelen en mensen die zich niet aan de regels houden op de vingers tikken. Desnoods conflicten oplossen in korte procedures. Maar asjeblieft geen ‘nieuwe zittingsvorm GOO’, bah.

 

De enige die richt, is een indiaan met pijl en boog. Of een briefschrijver van de oude stempel die zijn epistel begint met: Geachte voorzitter, ik richt mij tot u met een verzoek. Dat is alles. En die boodschap wilde ik even gericht tot u bloggen.