Loze woorden? Goed gesmurft!

“Deze plannen zijn met name gericht op het realiseren van doelstellingen op de korte termijn.”

 

“Ook het aspect van duurzaamheid moet betrokken worden in de discussie.”

 

“In de thuissituatie kunnen veel vormen van zorg worden geboden.”

 

Jan Renkema, auteur van de onvolprezen Schrijfwijzer, bedacht de uitdrukking smurfwoorden. Dat zijn loze woorden. Nietszeggende begrippen. Woorden met veel betekenissen. Bijvoorbeeld: met name, realiseren, component, aspect, functie, positie, situatie, gebeuren. Wat heb je als lezer aan deze woorden? Niks.

Maar bedrijfsteksten staan er vol mee. Zie de regels waarmee dit blog begint.

 

Hoe voorkom je smurfwoorden? Vijf tips:

 

1 Oefen in ‘bewustwording’: leer de smurfwoorden herkennen. Neem een willekeurige tekst, bij voorkeur een projectplan of andere zakelijke tekst, en lees bewust. Waar staan de smurfwoorden?

 

2 Kijk of je die zin kunt veranderen. Maak hem concreter, korter. Bijvoorbeeld de zinnen waarmee dit blog begint:
“Met deze plannen willen we snel resultaat bereiken.”

“De discussie moet ook gaan over duurzaamheid.”

“Wij bieden verschillende soorten zorg thuis.”

 

3 Vind je dat moeilijk? Doe alsof je de inhoud vertelt aan je buurvrouw. Of aan een kind van tien jaar. Of aan een Marsmannetje.

 

4 Pas nogmaals tip 1, 2 en 3 toe, maar nu samen met een of meer collega’s. Succes en lol verzekerd. En je leert nog ‘es wat van elkaar.

 

5 Met de Schrijfcarroussel – ook een aanrader! – kun je nog meer oefenen.

 

Kom je er nog niet uit? Vraag tekstschrijver Eveline voor advies, tekstredactie of een nieuwe tekst.