Met vage taal laat je kansen liggen

Vage taal, veel zakelijke teksten staan er vol mee. In een jaarverslag van een zorginstelling kwam ik deze alinea tegen:

 

Eind 2013 is daarom gestart met een pilot Kwaliteit op twee afdelingen. De cliënt en diens netwerk staan daarin centraal. De medewerker zal meer ruimte krijgen om adequaat te kunnen reageren op vragen van cliënten en zijn familie. Het management en de ondersteunende diensten zijn hier op afgestemd en draagt bij aan dit streven.

 

Wat valt op als je dit goed leest? Afgezien van de taalfoutjes (cliënten en zijn familie, hier op niet aan elkaar geschreven, draagt moet zijn: dragen) is het vage taal. Taal die niet concreet is, met woorden als centraal staan, adequaat reageren, meer ruimte, hierop afgestemd zijn, bijdragen aan het streven.

 

Want wat staat hier nou eigenlijk? Niet wat het doel is of de reden van het project. Ook niet wat ‘centraal staan’ hier betekent. Of waarín de cliënt en zijn netwerk centraal staan (want het woord ‘daarin’ kan verwijzen naar kwaliteit of naar de pilot zelf). En wat voor vragen zouden cliënten hebben? En de ‘ruimte voor de medewerker’, is dat 10 of 100 vierkante meter (flauwe grap)? Zo kan ik nog wel even doorgaan.

 

Dus deze vage taal geeft eigenlijk heel weinig informatie. Dat is jammer, want nu staat er ook niets in over hoe goed of nuttig dit project misschien wel is. Met dit soort vage taal laat je dus kansen liggen.

 

Schrijf concreet
Wat nu? Mijn tip: schrijf concreet. Geen vage taal, maar duidelijke taal! Benoem het wat, wie, waar, waarom en wanneer. Schrijf op wat de acties zijn in het project, wat je ermee wilt bereiken, wie wat doet, de begin- en einddatum. Geef voorbeelden en vergeet vooral niet op te schrijven of het project geslaagd is. Zodat je kunt aantonen dat je goed bezig bent.

 

Zo kan het ook
Vind je het moeilijk om de vage taal de vermijden? Om je op weg te helpen, hier vast een beginnetje. Zo kan het ook:

 

In november 2013 is het project Kwaliteit gestart op de afdelingen Bloem en Bos. In dit project onderzoeken we hoe we de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren. We vragen daarom aan onze cliënten elke dag wat ze willen en waaraan ze behoefte hebben. Aan die wensen geven medewerkers, maar ook managers en ondersteunende diensten, zo goed mogelijk gehoor.

 

Veel succes! En kom je er niet uit, bel of mail naar tekstschrijver Eveline Bets in Arnhem.

 

PS: lees ook mijn blog Loze woorden? Goed gesmurft!